Proiecte sportive

Sport și viață !

Coordonarea procesului finanțării proiectelor sportive anunțate de Consiliul Local Târgu Mureș

Printre atribuțiile mele este și coordonarea activităților departamentului care se ocupă cu programele de finanțare a proiectelor sportive, evaluarea, monitorizarea și contabilizarea propunerilor sportive anunțate de către Consiliul Local Tîrgu Mureș.

Se finanțează următoarele activități:

  • organizări de competiţii, concursuri, manifestaţii sportive pentru amatori
  • participări la competiţii, concursuri şi manifestări sportive interne şi internaţionale organizate pentru amatori (sportivi nelegitimați, adică nerepartizați la cluburi și federații). 
  • activităţile de exerciţii fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic sportiv precum şi activităţile de educaţie fizică şi sport practicate de către persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt pot fi incluse în cadrul sportului pentru toţi

Pot beneficia de finanţare nerambursabilă persoane juridice fără scop lucrativ (cluburi, asociaţii, fundaţii, etc.), care au cuprinse în statut activităţi sportive şi au sediul şi activitatea principală în municipiul Târgu Mureş.

Tot în atribuțiile mele intră și parteneriatele. 

Pentru mai multe informații accesați site Primăriei Municipiului Târgu Mureș: tirgumures.ro