Poliția locală

Prevenție, protecție și control

Instituția, aflată sub directa mea coordonare, a primit personalitate juridică începând cu 1 ianuarie 2022. 

Competențele instituției acoperă următoarele domenii:

  • menținerea ordinii publice și protecția proprietății;
  • siguranța traficului;
  • controlul lucrărilor de construcție, afișaj stradal;
  • protecția mediului;
  • controlul activităților comerciale;
  • alte domenii definite prin lege.

Polițiștii locali supraveghează zonele din jurul instituțiilor de învățământ public și de sănătate publică, zonele comerciale și de recreere, parcurile, piețele, cimitirele și alte zone de interes public.

Aceștia participă la salvarea persoanelor și a bunurilor puse în pericol de dezastre naturale sau catastrofe.

Identificarea cerșetorilor. Polițiștii locali sunt, de asemenea, implicați în procedurile de instituționalizare a minorilor cerșetori, dar și în demersurile în vederea urmăririi penale a părinților sau a tutorilor legali care își neglijează copiii. 

Poliția locală are competența de a aplica legislația privind deținerea de câini periculoși sau agresivi și poate impune amenzi pentru încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor. 

De asemenea, Direcția Poliția Locală oferă altor autorități competente sprijin în vederea menținerii ordinii publice în timpul demonstrațiilor, mitingurilor, procesiunilor, pichetărilor, evenimentelor culturale, artistice, sportive, religioase sau de altă natură.