Helyi Rendőrség

Megelőz, véd, ellenőriz

A közrend és a közbiztonság érdekében mindenekelőtt a hatályos törvény betartására irányuló kötelezettség tudatosítása a szempont.

Az intézmény hatásköre a következő területekre terjed ki:

  • a közrend fenntartása és vagyonvédelem,
  • közlekedésbiztonság,
  • építkezések ellenőrzése,
  • utcai plakátolás felügyelete,
  • környezetvédelem,
  • kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése,
  • lakosság-nyilvántartás,
  • más, a törvény vagy a Városi Tanács által meghatározott területek.

Helyi rendőrök felügyelik a közoktatási és közegészségügyi intézmények környékét, a kereskedelmi és szabadidős területek, parkok, terek, temetők és más, a közigazgatási területen a közrend és közbiztonságot. Részt vesznek a természeti csapások vagy katasztrófák által veszélyeztetett személyek és javak mentésében. A kéregetők azonosításában. A kolduló kiskorúak intézményes keretek közé helyezésében és a gyermekeiket elhanyagoló szülők vagy törvényes gyámok felelősségre vonásában is szerepet vállalnak.

A Helyi Rendőrség hatáskörébe tartozik a veszélyes vagy agresszív kutyák tartására vonatkozó jogszabályok betartatása, és az állatvédelmi jogszabályok megsértése esetén bírságot szabhatnak ki.

Tüntetések, gyülekezők, felvonulások, sztrájkőrségek, kereskedelmi, kulturális, művészeti, sport-, vallási vagy más jellegű megemlékezések alkalmával részt vesz a közrend fenntartásában is.