Autorizații de funcționare

Serviciul autorizări activități economice

În toate localitățile, astfel și pe raza municipiului Târgu Mureş, este supusă avizării, respectiv autorizării (în conformitate cu HCLM nr. 124/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi HCLM nr. 39/2007, cu modificările şi completările ulterioare) activitățile economice precum comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activitățile de alimentație publică și jocuri de noroc.

Aceasta include activități de comerț promoțional, vânzarea ambulantă în zone publice, activităţi comerciale şi servicii în cadrul manifestărilor ocazionale și în piețe, respectiv la Complexul Weekend și Platoul Cornești, autorizarea provizorie a teraselor sezoniere, avizarea prealabilă a activităţii de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, precum și avizarea anuală a autorizaţiilor de funcţionare eliberate.

Serviciul autorizări activităţi economice primește cererile din partea celor interesați privind eliberarea avizelor/autorizaţiilor la sediul Primăriei Târgu Mureș la biroul numărul 13.