Adatvédelmi szabályok

személyes adatok védelme a www.portikvilmos.ro oldalon

A jelen szabályzatban ismertetjük, hogy az Adatkezelő - Portik Vilmos (a továbbiakban: Adatkezelő) hogyan gyűjti, használja és kezeli a személyes adatokat, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen, hogy megértse, milyen célból és milyen személyes adatokat gyűjtünk, valamint hogy milyen jogai vannak az adatai tekintetében, a 2016/679 adatvédelmi rendeletnek és a személyes adatok védelmére vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.

Kérjük, ellenőrizze a jelen szabályzat frissítéseit. Ha bármilyen, általunk fontosnak ítélt változtatást eszközlünk, akkor azokat ebben a részben megtekintheti, a szabályzat legutóbbi verziójának közzététele mellett, az utolsó változtatás dátumának feltüntetésével.

A jelen Adatvédelmi szabályzat mellett kérjük, olvassa el a "Cookie szabályzatot" is, hogy megtudja, hogyan használja az Üzemeltető a cookie-kat a www.portikvilmos.ro weboldalon keresztül.

Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön magánélethez és titoktartáshoz való jogát az Ön által megadott személyes adatok bizalmas kezelésének tiszteletben tartásával, miközben betartjuk az alkalmazandó európai és nemzeti adatvédelmi szabályokat, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (EU) 2016/679 ("Rendelet" vagy "GDPR").

Ha bármilyen kérdése van ezzel a politikával vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel személyes adatait, állunk rendelkezésére, és írásban kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken:
Az adatkezelő Portik Vilmos László.
E-mail: portikvilmos@yahoo.com

Meghatározások:
Ez a szabályzat a következő fogalmakat használja:
"személyes adat" - azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján;
"adatkezelés": a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, függetlenül attól, hogy azokat automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;
"adatkezelés korlátozása" - a tárolt személyes adatok megjelölése a további feldolgozásuk korlátozása céljából.
"profilalkotás" - a személyes adatok automatikus feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy mozgásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére;
"az érintett hozzájárulása" - az érintett akaratának bármely olyan önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatban vagy cselekvéssel jelzi, hogy egyértelműen hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
"Adatkezelő" - Portik Vilmos, az adatkezelő az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és módját meghatározza, amennyiben az adatkezelés céljait és módját a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban határozzák meg, a domain név jogosultja - www.portikvilmos.ro.
"az érintett hozzájárulása" - az érintett akaratának bármely olyan, szabadon megadott, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat megtételével vagy egyértelmű cselekvéssel jelzi, hogy félreérthetetlenül hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
"felügyeleti hatóság": a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatósága.
"Online Platform" - a Portik Vilmos tulajdonában lévő domain név alatt kifejlesztett weboldal - www.portikvilmos.ro
A "sütik" olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön eszközén (számítógépen, táblagépen vagy mobilon) tárolnak, amikor Ön az interneten tartózkodik, beleértve a weboldalt is.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Az üzemeltető az Ön személyes adatait a weboldalon leírt tevékenység végzése érdekében kezeli.
Így a következő helyzetekben gyűjtünk személyes adatokat:
Amikor Ön telefonon, e-mailben kommunikál velünk;
Amikor a weboldalon található űrlap kitöltésével időpontot foglal;
Amikor a weboldalunkon böngészik;

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a célokat, amelyekre az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk, az egyes célokra megadott jogalapok alapján, valamint az egyes célokra vonatkozó megőrzési időszakot az alábbiak szerint:

A feldolgozás célja

Feldolgozott személyes adatok

A feldolgozás alapja

A feldolgozás időtartama

Címzettek / Jogosult személyek

Meghallgatásra történő időpont-egyeztetés*

Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, postacím, érdeklődési kör, a küldött üzenetben megadott adatok

Törvényes kötelezettség

A találkozó időpontjáig

Hatóságok

*Az online videohívások esetében vegye figyelembe, hogy azok a Zoom vagy Google Meet platformon keresztül zajlanak. A platform által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az illető platformon elérhető Adatvédelmi szabályzatot.